Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 3580P Gnin -Ruchocice-Zielęcin

wielkopolskie, Rakoniewice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202796-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-067 Rakoniewice
Ulica
Osiedle Parkowe
Nr telefonu
-
Email
sekretariat@rakoniewice.pl
Strona www
www.rakoniewice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202796-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Rakoniewice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601546-N-2019
Data: 24/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rakoniewice, Krajowy numer identyfikacyjny 63125932400000, ul. Osiedle Parkowe  1, 62-067  Rakoniewice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. -, e-mail sekretariat@rakoniewice.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.rakoniewice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4) KOMUNIKACJA:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Adres: Urząd Miejski Gminy, ul. Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice, Kancelaria

 
drukuj ogłoszenie