Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu "Akademia sukcesu"

warmińsko-mazurskie, Elbląg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202739-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-300 Elbląg
Ulica
Plac Kazimierza Jagiellończyka
Nr telefonu
055 6112050, 6112082
Email
monika.denisiuk@swiatowid.elblag.pl
Strona www
www.swiatowid.elblag.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202739-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Elbląg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598885-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID, Krajowy numer identyfikacyjny 95144500000000, ul. Plac Kazimierza Jagiellończyka  1, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 055 6112050, 6112082, e-mail monika.denisiuk@swiatowid.elblag.pl, faks 556 112 060.
Adres strony internetowej (url): www.swiatowid.elblag.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie