Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202714-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-411 Płock
Ulica
ul. Zglenickiego
Nr telefonu
24 366 03 00
Email
przetarg@zgrp.pl
Strona www
www.zgrp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202714-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Płock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599699-N-2019
Data: 20/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Związek Gmin Regionu Płockiego, Krajowy numer identyfikacyjny 61021677100000, ul. ul. Zglenickiego  42, 09-411  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 366 03 00, e-mail przetarg@zgrp.pl, faks 24 366 03 00.
Adres strony internetowej (url): www.zgrp.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-03 Godzina: 14:15
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-07 Godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: okres w dniach: 20
W ogłoszeniu powinno być: okres w miesiącach: 1

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I - Część 1
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: okres w dniach: 20
W ogłoszeniu powinno być: okres w miesiącach: 1

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załacznik I - Część 2
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: okres w dniach: 20
W ogłoszeniu powinno być: okres w miesiącach: 1

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I - Część 3
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: okres w dniach: 20
W ogłoszeniu powinno być: okres w miesiącach: 1

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: