Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa środków dezynfekcyjnych w podziale na zadania - sprawa nr 48/PN/2019/BK

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202673-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-637 Warszawa
Ulica
ul. Spartańska
Nr telefonu
228 449 406
Email
dzial.zamowien@spartanska.pl
Strona www
www.spartanska.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202673-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598700-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher, Krajowy numer identyfikacyjny 28856700000000, ul. ul. Spartańska  1, 02-637  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 449 406, e-mail dzial.zamowien@spartanska.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.spartanska.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest: Data:2019-09-27, godzina:10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:2019-09-30, godzina:10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: