Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

warmińsko-mazurskie, Jeziorany

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202602-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
11-320 Jeziorany
Ulica
Plac Zamkowy
Nr telefonu
89/539-27-52
Email
um-br.zp@wp.pl
Strona www
http://bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202602-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Jeziorany:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596388
Data: 11/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran, Krajowy numer identyfikacyjny 51074355100000, ul. Plac Zamkowy  4, 11-320  Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89/539-27-52, e-mail um-br.zp@wp.pl, faks 895 392 760.
Adres strony internetowej (url): http://bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-03, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie