Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Przebudowa drogi powiatowej nr 0551T Bejsce - Królewice - Rzemienowice od km 7+785 do km 9+030"

świętokrzyskie, Kazimierza Wielka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202575-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
(41)3502312
Email
sebastian.cichy@powiat.kazimierzaw.pl
Strona www
bip.kazimierzaw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202575-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Kazimierza Wielka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596652-N-2019
Data: 12/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Kazimierski, Krajowy numer identyfikacyjny 29100945500000, ul. Tadeusza Kościuszki  12, 28-500  Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. (41)3502312, e-mail sebastian.cichy@powiat.kazimierzaw.pl, faks (41)3502313.
Adres strony internetowej (url): bip.kazimierzaw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: PZD-383/II/5/2018
W ogłoszeniu powinno być: PZD-383/II/5/2019

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 2019-09-27
W ogłoszeniu powinno być: 2019-09-30

 
drukuj ogłoszenie