Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

lubelskie, Strzyżewice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202539-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
23-107 Strzyżewice
Ulica
Strzyżewice
Nr telefonu
815 666 025
Email
inwestycje@strzyzewice.lubelskie.pl
Strona www
https://ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202539-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Strzyżewice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510202647-N-2019
Data: 25/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Strzyżewice, Krajowy numer identyfikacyjny 43101986200000, ul. Strzyżewice  109, 23-107  Strzyżewice, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 666 025, e-mail inwestycje@strzyzewice.lubelskie.pl, faks 815 666 025.
Adres strony internetowej (url): https://ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty/wartość umowy 730549.02
W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty/wartość umowy 561960.53

 
drukuj ogłoszenie