Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup urządzenia do dekontaminacji metodą

mazowieckie, Ostrołęka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202497-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
07-410 Ostrołęka
Ulica
Al. Jana Pawła II
Nr telefonu
297 652 122
Email
szpitalo@szpitalo.nazwa.pl
Strona www
www.szpital.ostroleka.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202497-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Ostrołęka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599694-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Krajowy numer identyfikacyjny 30461600000000, ul. Al. Jana Pawła II  , 07-410  Ostrołęka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 652 122, e-mail szpitalo@szpitalo.nazwa.pl, faks 297 604 569.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.ostroleka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina:11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina:11:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: