Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa i uruchomienie systemu kolejkowego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka).

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202483-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-382 Szczecin
Ulica
Jagiellońska
Nr telefonu
914329500
Email
biuro@spzozmswia.szczecin.pl
Strona www
www.spzozmswia.szczecin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202483-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598055-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 81073345400000, ul. Jagiellońska  44, 70-382  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914329500, e-mail biuro@spzozmswia.szczecin.pl, faks 914329501.
Adres strony internetowej (url): www.spzozmswia.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-25, godzina: 12:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 12:30,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: