Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Roboty budowlane w ZUS O/Koszalin i Inspektoracie w Drawsku Pomorskim przy ul. Basztowej 1b: Część I (zadanie nr 1) ? wymiana stolarki...

zachodniopomorskie, Koszalin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202393-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
75-434 Koszalin
Ulica
Juliana Fałata
Nr telefonu
94 3485514
Email
barbara.wojtan@zus.pl
Strona www
www.zus.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202393-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Koszalin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595727-N-2019
Data: 10/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie, Krajowy numer identyfikacyjny 00001775600435, ul. Juliana Fałata  30, 75-434  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 3485514, e-mail barbara.wojtan@zus.pl, faks 94 3481233.
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-09-25, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-10-01, godzina 11:00

 
drukuj ogłoszenie