Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA WYPOSAŻENIA STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202388-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-003 Białystok
Ulica
ul. Sienkiewicza
Nr telefonu
85 670 31 37
Email
zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
Strona www
www.podlaska.policja.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202388-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597876-N-2019
Data: 16/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 50252820000000, ul. ul. Sienkiewicza  65, 15-003  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 670 31 37, e-mail zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl, faks 85 670 28 42.
Adres strony internetowej (url): www.podlaska.policja.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: Data: 2019-09-24, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: Data: 2019-09-25, godzina: 11:30

 
drukuj ogłoszenie