Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn

wielkopolskie, Międzychód

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202364-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-400 Międzychód
Ulica
ul. Piłsudskiego
Nr telefonu
957 488 100
Email
urzad@miedzychod.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202364-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Międzychód:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595992-N-2019
Data: 12.09.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzychód, Krajowy numer identyfikacyjny 52459400000000, ul. ul. Piłsudskiego  2, 64-400  Międzychód, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 957 488 100, e-mail urzad@miedzychod.pl, faks 957 488 134.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: PKT.1 , etap I, KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE , ppkt.B,tiret 2 (montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD SN8 łączone kielichowo DN600, DN500, DN400, DN300, DN200; ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie - śr. kręgów 1200mm, 1000mm; studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu; separator zintegrowany z osadnikiem o parametrach ESL-H20/200/2000; wylot kanału DN600; zaślepki DN300 dla przyłączy; wykonanie rowu na długości ok. 4,30m ; montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpiętości elementu 4,0m; montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,0m; demontaż konstr. Podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,0m; próba wodna szczelności kanałów rurowych)
W ogłoszeniu powinno być: PKT.1 , etap I, KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE , ppkt.B,tiret 2 - instalacje wodno-kanalizacyjne (montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD SN8 łączone kielichowo DN600, DN500, DN400, DN300, DN200; montaż rurociągów z rur drenarskich polietylenowych PP SN8 DN 400 i DN500; ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie - śr. kręgów 1200mm, 1000mm; studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu; separator zintegrowany z osadnikiem o parametrach ESL-H20/200/2000; wylot kanału DN600; zaślepki DN300 dla przyłączy; wykonanie rowu na długości ok. 4,30m ; montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpiętości elementu 4,0m; montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,0m; demontaż konstr. Podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,0m; próba wodna szczelności kanałów rurowych)

 
drukuj ogłoszenie