Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko (ulice: Grunwaldzka, Narutowicza, Słowackiego, Wjazdowa, Spokojna,...

mazowieckie, Jedlnia-Letnisko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202349-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Radomska
Nr telefonu
483 848 470
Email
inwestycje@jedlnia.pl
Strona www
www.jedlnia.pl (Strona Główna > Ogłoszenia > Przetargi i zamówienia)

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202349-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Jedlnia-Letnisko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598853-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Jedlnia Letnisko, Krajowy numer identyfikacyjny 53748085967590, ul. ul. Radomska  43, 26-630  Jedlnia-Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 848 470, e-mail inwestycje@jedlnia.pl, faks 048 3848470 w. 222.
Adres strony internetowej (url): www.jedlnia.pl (Strona Główna > Ogłoszenia > Przetargi i zamówienia)
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko (ulice: Grunwaldzka, Narutowicza, Słowackiego, Wjazdowa, Spokojna, Sienkiewicza, Reymonta, Staroogrodowa, 1-go Maja)
W ogłoszeniu powinno być: Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko (ulice: Grunwaldzka, Narutowicza, Słowackiego, Wjazdowa, Spokojna, Sienkiewicza, Staroogrodowa, 1-go Maja)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: część I: "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko (ul. Grunwaldzka)" część II: "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko (ulice: Narutowicza, Słowackiego, Wjazdowa, Spokojna, Sienkiewicza)" część III: "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko (ulice: Reymonta, Staroogrodowa, 1-go Maja)"
W ogłoszeniu powinno być: część I: "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko (ul. Grunwaldzka)" część II: "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko (ulice: Narutowicza, Słowackiego, Wjazdowa, Spokojna, Sienkiewicza)" część III: "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko (ulice: Staroogrodowa, 1-go Maja)"

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik 3
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: 1. ul. Reymonta, dz. 580/2 i dz. 591, długość ok. 407m, szerokość 4,00m; pow. ok. 1628m2 2. ul. Staroogrodowa, dz. 1606, długość ok. 612m, szerokość 2,00m; pow. ok. 1224m2 3. ul. 1-go Maja, dz. 778/8, długość ok. 800 m, szerokość 4,00m; pow. ok. 1029,00 m2 zakres prac: - wyprofilowanie oraz usunięcie zadołowań istniejącej nawierzchni, - podwójne powierzchowne utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową z grysem kamiennym (warstwa 6 cm frakcji 2/5 i 5/8) - rozłożenie wykonać mechanicznie rozściełaczem, wyprofilowanie oraz uwałowanie - regulacja zasuw wodociągowych, studni wodociągowych, studni kanalizacyjnych, hydrantów - niwelacja poboczy
W ogłoszeniu powinno być: 1. ul. Staroogrodowa, dz. 1606, długość ok. 612m, szerokość 2,00m; pow. ok. 1224m2 2. ul. 1-go Maja, dz. 778/8, długość ok. 800 m, szerokość 4,00m; pow. ok. 3200,00 m2 zakres prac: - wyprofilowanie oraz usunięcie zadołowań istniejącej nawierzchni, - podwójne powierzchowne utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową z grysem kamiennym (warstwa 6 cm frakcji 2/5 i 5/8) - rozłożenie wykonać mechanicznie rozściełaczem, wyprofilowanie oraz uwałowanie - regulacja zasuw wodociągowych, studni wodociągowych, studni kanalizacyjnych, hydrantów - niwelacja poboczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ
Punkt: 3.1. cz.I
W ogłoszeniu jest: - oraz wszystkie elementy wymienione w dowolnej części dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji, a mających wpływ na cenę ofertową (ryczałtową) przedmiotu zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: - oraz wszystkie elementy wymienione w dowolnej części dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji, a mających wpływ na cenę ofertową (rozliczenie powykonawcze) przedmiotu zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ
Punkt: 3.1.cz.III
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ III 1. ul. Reymonta, dz. 580/2 i dz. 591, długość ok. 407m, szerokość 4,00m; pow. ok. 1628m2 1. ul. Staroogrodowa, dz. 1606, długość ok. 612m, szerokość 2,00m; pow. ok. 1224m2 2. ul. 1-go Maja, dz. 778/8, długość ok. 800 m, szerokość 4,00m; pow. ok. 1029,00 m2
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ III 1. ul. Staroogrodowa, dz. 1606, długość ok. 612m, szerokość 2,00m; pow. ok. 1224m2 2. ul. 1-go Maja, dz. 778/8, długość ok. 800 m, szerokość 4,00m; pow. ok. 3200,00 m2

 
drukuj ogłoszenie