Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostarczenie i montaż pomostów pływających w Porcie Czerniakowskim realizowanych w ramach projektu Przystań Warszawa

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202346-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-528 Warszawa
Ulica
Hoża
Nr telefonu
+48 22 2774201
Email
zamowienia@zzw.waw.pl
Strona www
www.zzw.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202346-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592696-N-2019
Data: 10.09.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 36542194800000, ul. Hoża  13a, 00-528  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 2774201, e-mail zamowienia@zzw.waw.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zzw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: www.zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-16 Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2019-12-16
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-02-28 Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2020-02-28

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: