Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowalnych dla realizacji inwestycji pn.: "Budowa punktu zrzutu ścieków sanitarnych dla firm...

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202334-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-161 Katowice
Ulica
Al. Korfantego
Nr telefonu
32 3927171, 3927202
Email
biuro-zarzad@gtl.com.pl, ewiaderna@gtl.com.pl, awysocka@gtl.com.pl, djablonska@gtl.com.pl, astanowska@gtl.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202334-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595309-N-2019
Data: 11/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 27050488900000, ul. Al. Korfantego  38, 40-161  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 3927171, 3927202, e-mail biuro-zarzad@gtl.com.pl, ewiaderna@gtl.com.pl, awysocka@gtl.com.pl, djablonska@gtl.com.pl, astanowska@gtl.com.pl , faks 323 927 376.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 12:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: