Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Trojanów

mazowieckie, Trojanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202320-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-455 Trojanów
Ulica
Trojanów
Nr telefonu
0-25 6827120 w. 34
Email
drogi@trojanow.pl
Strona www
www.trojanow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202320-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Trojanów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598271-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Trojanów-Urząd Gminy Trojanów, Krajowy numer identyfikacyjny 54449600000000, ul. Trojanów  , 08-455  Trojanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-25 6827120 w. 34, e-mail drogi@trojanow.pl, faks 0-25 6827195.
Adres strony internetowej (url): www.trojanow.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: a)Oprawa świetlna powinna wykorzystywać diody LED typu HIGH-POWER o prądzie znamionowym co najmniej 700 mA, jako źródło światła.
W ogłoszeniu powinno być: a)Oprawa świetlna powinna wykorzystać diody LED typu HIGH-POWER o prądzie znamionowym co najmniej 700mA. Zamawiający dopuszcza oprawy oświetleniowe wyposażone w diody o prądzie znamionowym poniżej 700mA, przy zachowaniu wydajności świetlnej oprawy nie mniejszej niż 100 lm/W.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.6)
W ogłoszeniu jest: 3)Wymagane certyfikaty zgodnie z par III pkt 11s, 4)Wymagane raporty zgodnie z par III pkt 11 t,
W ogłoszeniu powinno być: 3)Wymagane certyfikaty zgodnie z z pkt II.4)-2. Wymagania techniczne - specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych LED, pozycja r. 4) Wymagane raporty zgodnie z pkt II.4)- 2. Wymagania techniczne - specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych LED, pozycja s.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.7)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 7) karty katalogowe proponowanych opraw.

 
drukuj ogłoszenie