Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

warmińsko-mazurskie, Pisz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202317-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
12-200 Pisz
Ulica
ul. Sienkiewicza
Nr telefonu
87 425 45 00
Email
przetargi@szpitalpisz.pl, zaopatrzenie@szpitalpisz.pl
Strona www
www.szpitalpisz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202317-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598351-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, Krajowy numer identyfikacyjny 79031696100000, ul. ul. Sienkiewicza  2, 12-200  Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 425 45 00, e-mail przetargi@szpitalpisz.pl, zaopatrzenie@szpitalpisz.pl, faks 87 735 20 20; 423 21 50.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalpisz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6. 2)
W ogłoszeniu jest: 2019-09-27
W ogłoszeniu powinno być: 2019-09-30

 
drukuj ogłoszenie