Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa materiałów i wyposażenia na OSzŻ z podziałem na 3 części: Część I: Dostawa materiałów i pozostałego sprzętu jachtowego na OSzŻ Część II:...

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202239-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-103 Gdynia
Ulica
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą
Nr telefonu
26 1262198
Email
kpw.przetargi@ron.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202239-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598899-N-2019
Data: 2019-09-18
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komenda Portu Wojennego Gdynia, Krajowy numer identyfikacyjny 19023285200000, ul. ul. Rondo Bitwy pod Oliwą  1, 81-103  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 26 1262198, e-mail kpw.przetargi@ron.mil.pl, faks 26 1262314.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 13:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 13:30,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: