Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w turku

wielkopolskie, Turek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202235-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-700 Turek
Ulica
ul. Poduchowne
Nr telefonu
63 2805600
Email
zam-pub@szpital.turek.pl
Strona www
www.szpital.turek.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202235-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Turek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592912-N-2019
Data: 04/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 30005000000000, ul. ul. Poduchowne  1, 62-700  Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2805600, e-mail zam-pub@szpital.turek.pl, faks 63 2788400.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.turek.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: iv
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-01, godzina: 09:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: