Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202215-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-975 Warszawa
Ulica
ul. Rakowiecka
Nr telefonu
22 4592313
Email
ewa.kucinska@pgi.gov.pl
Strona www
www.pgi.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202215-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595233-N-2019
Data: 10/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 00033213300000, ul. ul. Rakowiecka  4, 00-975  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4592313, e-mail ewa.kucinska@pgi.gov.pl, faks 22 4592023.
Adres strony internetowej (url): www.pgi.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 2019-09-26, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2019-09-30, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: