Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA RYB

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202197-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
04-470 Warszawa
Ulica
Marsa
Nr telefonu
261815214
Email
2rblog.zampub@ron.mil.pl
Strona www
http://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202197-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597851-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
2 Regionalna Baza Logistyczna, Krajowy numer identyfikacyjny 14266590400000, ul. Marsa  110, 04-470  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261815214, e-mail 2rblog.zampub@ron.mil.pl, faks 261815093.
Adres strony internetowej (url): http://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: Część nr: 1 Nazwa: Dostawa ryb, zadanie nr 1
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb w niżej wymienionych ilościach - Karp świeży tusza - 255 kg, w tym ilość gwarantowana - 127,5 kg, opcjonalna - 127,5 kg; - Pstrąg filet - 160 kg w tym ilość gwarantowana - 80 kg, opcjonalna - 80 kg; - Łosoś filet - 330 kg w tym ilość gwarantowana - 165 kg, opcjonalna - 165 kg; - Sandacz filet mrożony - 490 kg w tym ilość gwarantowana - 245 kg, opcjonalna - 245 kg; - Dorsz atlantycki mrożony filet - 1600 kg w tym ilość gwarantowana - 800 kg, opcjonalna - 800 kg; - Morszczuk mrożony filet - 340 kg w tym ilość gwarantowana - 170 kg, opcjonalna - 170 kg; - Mintaj mrożony filet - 900 kg w tym ilość gwarantowana - 450 kg, opcjonalna - 450 kg; - Śledzie solone matiasy filety - 400 kg w tym ilość gwarantowana - 200 kg, opcjonalna - 200 kg; - Pstrąg wędzony patroszony - 112 kg w tym ilość gwarantowana - 56 kg, opcjonalna - 56 kg; - Łosoś wędzony filet - 152 kg w tym ilość gwarantowana - 76 kg, opcjonalna - 76 kg; - Makrela wędzona tusza - 132 kg w tym ilość gwarantowana - 66 kg, opcjonalna - 66 kg; - Śledź marynowany - 320 kg w tym ilość gwarantowana - 160 kg, opcjonalna - 160 kg; - Śledź po kaszubsku - 210 kg w tym ilość gwarantowana - 105kg, opcjonalna - 105 kg; - Tuńczyk w sosie własnym - 13 kg w tym ilość gwarantowana - 66 kg, opcjonalna - 66 kg;
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb w niżej wymienionych ilościach - Karp świeży tusza - 255 kg, w tym ilość gwarantowana - 127,5 kg, opcjonalna - 127,5 kg; - Pstrąg filet - 160 kg w tym ilość gwarantowana - 80 kg, opcjonalna - 80 kg; - Łosoś filet - 330 kg w tym ilość gwarantowana - 165 kg, opcjonalna - 165 kg; - Sandacz filet mrożony - 490 kg w tym ilość gwarantowana - 245 kg, opcjonalna - 245 kg; - Dorsz atlantycki mrożony filet - 1600 kg w tym ilość gwarantowana - 800 kg, opcjonalna - 800 kg; - Morszczuk mrożony filet - 340 kg w tym ilość gwarantowana - 170 kg, opcjonalna - 170 kg; - Mintaj mrożony filet - 900 kg w tym ilość gwarantowana - 450 kg, opcjonalna - 450 kg; - Śledzie solone matiasy filety - 400 kg w tym ilość gwarantowana - 200 kg, opcjonalna - 200 kg; - Pstrąg wędzony patroszony - 112 kg w tym ilość gwarantowana - 56 kg, opcjonalna - 56 kg; - Łosoś wędzony filet - 152 kg w tym ilość gwarantowana - 76 kg, opcjonalna - 76 kg; - Makrela wędzona tusza - 132 kg w tym ilość gwarantowana - 66 kg, opcjonalna - 66 kg; - Śledź marynowany - 320 kg w tym ilość gwarantowana - 160 kg, opcjonalna - 160 kg; - Śledź po kaszubsku - 210 kg w tym ilość gwarantowana - 105kg, opcjonalna - 105 kg; - Tuńczyk w sosie własnym - 132 kg w tym ilość gwarantowana - 66 kg, opcjonalna - 66 kg;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-01, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: