Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont drogi gminnej nr G22 w Czarnocinie wraz z budową miejsc postojowych.

łódzkie, Czarnocin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202177-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
97-318 Czarnocin
Ulica
Główna
Nr telefonu
+48446165169
Email
przetargi@czarnocin.pl
Strona www
czarnocin.bip.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202177-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Czarnocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601612-N-2019
Data: 24/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Czarnocin, Krajowy numer identyfikacyjny 59064788800000, ul. Główna  142, 97-318  Czarnocin, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48446165169, e-mail przetargi@czarnocin.pl, faks +48447414111.
Adres strony internetowej (url): czarnocin.bip.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I. 2)
W ogłoszeniu jest: RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
W ogłoszeniu powinno być: RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 
drukuj ogłoszenie