Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa ambulansu w standardzie obejmującym co najmniej zabudowę medyczną oraz nosze samojezdne (typu B)

warmińsko-mazurskie, Dobre Miasto

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202140-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
11-040 Dobre Miasto
Ulica
ul. Grunwaldzka
Nr telefonu
89 61 68 222
Email
stg@szpitaldobremiasto.pl
Strona www
www.szpitaldobremiasto.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202140-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Dobre Miasto:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599389-N-2019
Data: 19-09-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 51099386800000, ul. ul. Grunwaldzka  , 11-040  Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 61 68 222, e-mail stg@szpitaldobremiasto.pl, faks 89 61 68 267.
Adres strony internetowej (url): www.szpitaldobremiasto.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-01, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie