Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu

śląskie, Tychy

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204394-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
43-100 Tychy
Ulica
Al. Niepodległości
Nr telefonu
(032) 7763333
Email
poczta@umtychy.pl
Strona www
bip.umtychy.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204394-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Tychy:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597232-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prezydent Miasta Tychy, Krajowy numer identyfikacyjny 51592200000000, ul. Al. Niepodległości  49, 43-100  Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 7763333, e-mail poczta@umtychy.pl, faks (032) 7763344.
Adres strony internetowej (url): bip.umtychy.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-03, godzina: 10:15
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-04, godzina: 10:15

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: