Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204366-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-922 Warszawa
Ulica
ul. Wawelska
Nr telefonu
022 8256376, 8258457
Email
s.hebda@gios.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204366-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 602783-N-2019
Data: 26/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Krajowy numer identyfikacyjny 86159300000000, ul. ul. Wawelska  , 00-922  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 8256376, 8258457, e-mail s.hebda@gios.gov.pl, faks 022 8256376, 8254129.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: ZP/220-46/19/JS
W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny: ZP/220-81/19/JS

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: