Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa lamp oświetlenia LED

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204344-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-449 Warszawa
Ulica
ul. Łazienkowska
Nr telefonu
22 621 10 07
Email
przetargi@cos.pl
Strona www
http://bip.cos.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204344-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599099-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Łazienkowska  , 00-449  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 621 10 07, e-mail przetargi@cos.pl, faks 22 628 91 79.
Adres strony internetowej (url): http://bip.cos.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-30, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-03, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Łazienkowskiej 6a, 00-449 Warszawa w pok. 118.
W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Łazienkowskiej 6a, 00-449 Warszawa w pok. 118.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: