Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa artykułów spożywczych dla żłobków i przedszkoli samorządowych na terenie Wałbrzycha w podziale na 10 części

dolnośląskie, Wałbrzych

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204314-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
58-300 Wałbrzych
Ulica
Pl. Magistracki
Nr telefonu
74 64 44 973; 74 64 44 980
Email
bzp@um.walbrzych.pl
Strona www
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204314-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Wałbrzych:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599464-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wałbrzych, Krajowy numer identyfikacyjny 57959500000000, ul. Pl. Magistracki  1, 58-300  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 64 44 973; 74 64 44 980, e-mail bzp@um.walbrzych.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: