Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa rzeczy, praw i usług na potrzeby uruchomienia i eksploatacji infolinii IVR

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204287-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-564 Warszawa
Ulica
Koszykowa
Nr telefonu
22 6015496
Email
zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
Strona www
www.udsc.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204287-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599510-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd do Spraw Cudzoziemców, Krajowy numer identyfikacyjny 17315012000000, ul. Koszykowa  16, 00-564  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 6015496, e-mail zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl, faks 22 6270680.
Adres strony internetowej (url): www.udsc.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-01, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: