Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Prace remontowo-budowlane w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204261-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-564 Warszawa
Ulica
ul. Koszykowa
Nr telefonu
0-22 6294281, 0-22 6282862
Email
biuro@warszawa.rio.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204261-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592104-N-2019
Data: 12/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 10081380000000, ul. ul. Koszykowa  , 00-564  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 6294281, 0-22 6282862, e-mail biuro@warszawa.rio.gov.pl, faks 0-22 6283116.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-27, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-01, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: