Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204250-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-324 Kielce
Ulica
Sandomierska
Nr telefonu
41 36 42 613
Email
ias.kielce@mf.gov.pl
Strona www
www.swietokrzyskie.kas.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204250-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598935
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 10212400000000, ul. Sandomierska  105, 25-324  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 36 42 613, e-mail ias.kielce@mf.gov.pl, faks 41 36 42 615.
Adres strony internetowej (url): www.swietokrzyskie.kas.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-09-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2019-10-07, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: