Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

,,Budowa bezpiecznego placu zabaw na Dyspozytorskiej w Łodzi."

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204240-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-532 Łódź
Ulica
ks. I. J. Skorupki
Nr telefonu
42 638 48 88
Email
m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
Strona www
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204240-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597449-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 00051418200000, ul. ks. I. J. Skorupki  21, 90-532  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 638 48 88, e-mail m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl, faks 42 638 48 77.
Adres strony internetowej (url): http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-03, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: