Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa materiałów do badań mikrobiologicznych

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204234-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-800 Zabrze
Ulica
ul. M. Curie-Skłodowskiej
Nr telefonu
323 733 668
Email
przetargi@sccs.pl
Strona www
www.sccs.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204234-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Zabrze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599856-N-2019
Data: 20/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Śląskie Centrum Chorób Serca, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. M. Curie-Skłodowskiej  9, 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 733 668, e-mail przetargi@sccs.pl, faks 32 2717654, 3733668.
Adres strony internetowej (url): www.sccs.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 09:00 Termin otwarcia ofert: 2019-10-02, godzina: 09:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: