Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204218-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-950 Warszawa
Ulica
Pl. Powstańców Warszawy
Nr telefonu
225 560 129
Email
zamowienia@uokik.gov.pl
Strona www
www.uokik.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204218-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599813-N-2019
Data: 2019-09-19
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowy numer identyfikacyjny 62127890000000, ul. Pl. Powstańców Warszawy  1, 00-950  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 560 129, e-mail zamowienia@uokik.gov.pl, faks 228 270 843.
Adres strony internetowej (url): www.uokik.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-01, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: