Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia

świętokrzyskie, Nowa Słupia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204165-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-006 Nowa Słupia
Ulica
ul. Rynek
Nr telefonu
413 177 138
Email
urzad@nowaslupia.pl
Strona www
www.nowaslupia.bip.jur.pl zakładka przetargi i inne

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204165-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Nowa Słupia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596700-N-2019
Data: 12.09.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nowa Słupia, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. Rynek  15, 26-006  Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 177 138, e-mail urzad@nowaslupia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.nowaslupia.bip.jur.pl zakładka przetargi i inne
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VI
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert w postępowaniu: Data: 2019-10-03, godzina: 12:00,

 
drukuj ogłoszenie