Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

wielkopolskie, Nowy Tomyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204163-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-300 Nowy Tomyśl
Ulica
ul. Poznańska
Nr telefonu
061 4427314, 4427311
Email
dzp@szpital-nowytomysl.pl
Strona www
www.szpital-nowytomyśl.pl/przetargi

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204163-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Nowy Tomyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601122-N-2019
Data: 23/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, Krajowy numer identyfikacyjny 63982000400000, ul. ul. Poznańska  30, 64-300  Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4427314, 4427311, e-mail dzp@szpital-nowytomysl.pl, faks 614 422 152.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-nowytomyśl.pl/przetargi
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I Część nr: 1
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ: Pakiet nr 1
W ogłoszeniu powinno być: Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ: Pakiet nr 1 (zmodyfikowany)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I Część nr: 3
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ: Pakiet nr 3
W ogłoszeniu powinno być: Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ: Pakiet nr 3 (zmodyfikowany)

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: