Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawy naczyń z pulpy jednorazowej przeznaczonych do utylizacji w maceratorze oraz podstawek plastikowych

kujawsko-pomorskie, Grudziądz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204158-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
86-300 Grudziądz
Ulica
ul. Rydygiera
Nr telefonu
56 6413400
Email
sekretariat.dyrekcja@bieganski.org
Strona www
www.przetargi.bieganski.org

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204158-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Grudziądz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600179-N-2019
Data: 20/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87029873800000, ul. ul. Rydygiera  15/17, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6413400, e-mail sekretariat.dyrekcja@bieganski.org, faks 56 4621334.
Adres strony internetowej (url): www.przetargi.bieganski.org
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-03, godzina: 12:00

 
drukuj ogłoszenie