Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP Oddział w Lublinie

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204153-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-086 Lublin
Ulica
Wodopojna
Nr telefonu
815 363 401
Email
robert.majkut@ipn.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204153-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598871-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 01741776400000, ul. Wodopojna  2, 20-086  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 363 401, e-mail robert.majkut@ipn.gov.pl, faks 815 363 402.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 03.10.2019 r. do godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert do 18.10.2019 r. do godz. 10:00

 
drukuj ogłoszenie