Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Okresowa kontrola poprawności działania analizatorów i wykonanie ich przeglądu technicznego

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204129-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-922 Warszawa
Ulica
ul. Wawelska
Nr telefonu
022 8256376, 8258457
Email
s.hebda@gios.gov.pl
Strona www
www.gios.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204129-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600430-N-2019
Data: 20/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Krajowy numer identyfikacyjny 86159300000000, ul. ul. Wawelska  , 00-922  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 8256376, 8258457, e-mail s.hebda@gios.gov.pl, faks 022 8256376, 8254129.
Adres strony internetowej (url): www.gios.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Wartość bez VAT: 502638,21
W ogłoszeniu powinno być: Wartość bez VAT: 526 953,88

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Część nr:1 Nazwa: Okresowa kontrola poprawności działania analizatorów i wykonanie ich przeglądu technicznego 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 291500,00 Część nr:2 Nazwa: Okresowa kontrola poprawności działania analizatorów i wykonanie ich przeglądu technicznego 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 211138,21
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: Okresowa kontrola poprawności działania analizatorów i wykonanie ich przeglądu technicznego 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 181650,00 Część nr:2 Nazwa: Okresowa kontrola poprawności działania analizatorów i wykonanie ich przeglądu technicznego 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 345303,88

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: