Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej...

kujawsko-pomorskie, Mrocza

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204124-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
89-115 Mrocza
Ulica
ul. Łobżenicka
Nr telefonu
52 385 63 57, 385 61 87
Email
administracja@zgk.mrocza.pl
Strona www
www.zgk.mrocza.net

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204124-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Mrocza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597180-N-2019
Data: 13/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 34122344000000, ul. ul. Łobżenicka  , 89-115  Mrocza, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 385 63 57, 385 61 87, e-mail administracja@zgk.mrocza.pl, faks 52 385 63 57.
Adres strony internetowej (url): www.zgk.mrocza.net
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Brak wadium na rachunku Zamawiającego w dniu 30.09.2019 r. o godz. 11:00 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.
W ogłoszeniu powinno być: Brak wadium na rachunku Zamawiającego w dniu 07.10.2019 r. o godz. 11:00 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-30, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-07, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: do: 2019-09-30 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być: do: 2019-10-07 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

 
drukuj ogłoszenie