Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Realizacja projektu pn. "Cyfrowe usługi publiczne...

warmińsko-mazurskie, Pieniężno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204123-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
14-520 Pieniężno
Ulica
ul. Generalska
Nr telefonu
055 237 46 00
Email
urzad@pieniezno.pl
Strona www
http://bip.pieniezno.pl/przetarg/4350/in-271-1-2-2019

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204123-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Pieniężno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599881-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pieniężno, Krajowy numer identyfikacyjny 53081500000000, ul. ul. Generalska  8, 14-520  Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 055 237 46 00, e-mail urzad@pieniezno.pl, faks 055 237 46 01.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pieniezno.pl/przetarg/4350/in-271-1-2-2019
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.pieniezno.pl/przetarg/4350/in-271-1-2-2019
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-02 godzina 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej http://bip.pieniezno.pl/attachments/download/6024
W ogłoszeniu powinno być: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej http://bip.pieniezno.pl/przetarg/4350/in-271-1-2-2019 Ze względu na dużą liczbę zmian w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający dołącza tekst jednolity OPZ i zamieszcza go na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.

 
drukuj ogłoszenie