Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 100733 C wraz ze skrzyżowaniem z DP Nr 2010 w Rogowie (p.t. + r.b.)

kujawsko-pomorskie, Lubicz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204114-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-162 Lubicz
Ulica
ul. Toruńska
Nr telefonu
566 782 709
Email
drogi@lubicz.pl
Strona www
www.lubicz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204114-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Lubicz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598355-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, Krajowy numer identyfikacyjny 87172575700000, ul. ul. Toruńska  , 87-162  Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 782 709, e-mail drogi@lubicz.pl, faks 566 782 709.
Adres strony internetowej (url): www.lubicz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Data zakończenia: 2019-11-30
W ogłoszeniu powinno być: Data zakończenia: 2019-12-15

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: