Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont i adaptacja budynku przy ul. 3-go Maja 10 w Hrubieszowie w ramach projektu "Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie...

lubelskie, Hrubieszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204105-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-500 Hrubieszów
Ulica
ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala"
Nr telefonu
084 6962380 w. 29
Email
zp@miasto.hrubieszow.pl
Strona www
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204105-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Hrubieszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591050-N-2019
Data: 29/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Hrubieszów, Krajowy numer identyfikacyjny 95036888800000, ul. ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala"  1, 22-500  Hrubieszów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6962380 w. 29, e-mail zp@miasto.hrubieszow.pl, faks 846 962 380.
Adres strony internetowej (url): https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-17, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-07, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: