Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie oraz budynek Komisariatu Policji...

śląskie, Radzionków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204100-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-922 Radzionków
Ulica
Męczenników Oświęcimia
Nr telefonu
32 289 07 27
Email
um@radzionkow.pl
Strona www
www.bip.radzionkow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204100-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Radzionków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595544-N-2019
Data: 10/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Radzionków, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Męczenników Oświęcimia  42, 41-922  Radzionków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 289 07 27, e-mail um@radzionkow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.radzionkow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie