Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa dróg rowerowych w Bydgoszczy w ul. Kruszwickiej i ul. Focha

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204093-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-844 Bydgoszcz
Ulica
Toruńska
Nr telefonu
52 5822723
Email
zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
Strona www
www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204093-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 594349-N-2019
Data: 06/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 90476971000000, ul. Toruńska  174 A, 85-844  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5822723, e-mail zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, faks 52 5822777.
Adres strony internetowej (url): www.zdmikp.bydgoszcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 12:45,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 12:45,

 
drukuj ogłoszenie