Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

wymiana podłóg w lokalach mieszkalnych będących w 100% własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204084-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-225 Warszawa
Ulica
ul. gen. Józefa Bema
Nr telefonu
22 6323215
Email
sekretariat@zgnwola.waw.pl
Strona www
www.zgnwola.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204084-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597650-N-2019
Data: 16.09.2019 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 66584000000000, ul. ul. gen. Józefa Bema  70, 01-225  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 6323215, e-mail sekretariat@zgnwola.waw.pl, faks 22 6327242.
Adres strony internetowej (url): www.zgnwola.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-10-01, godz. 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-10-03, godz. 09:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: