Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa urządzeń do prac porządkowych w budynku warsztatu i na terenie szkoły ? wyposażenia bryły B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno ?...

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204076-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
10-101 Olsztyn
Ulica
pl. Jana Pawła II
Nr telefonu
89 5273111 wew. , 325
Email
przetargi@olsztyn.eu
Strona www
bip.olsztyn.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204076-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540199244-N-2019
Data: 20/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 51074236200000, ul. pl. Jana Pawła II  1, 10-101  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5273111 wew. , 325, e-mail przetargi@olsztyn.eu, faks 895 349 375.
Adres strony internetowej (url): bip.olsztyn.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-24, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 10:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: 12. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 24.09.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 402 (sala konferencyjna)
W ogłoszeniu powinno być: 12. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 02.10.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 402 (sala konferencyjna)

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: