Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204071-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-569 Poznań
Ulica
ul. Szamarzewskiego
Nr telefonu
616 654 310
Email
szpital@wcpit.org
Strona www
http://www.wcpit.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204071-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599524-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 63125036900000, ul. ul. Szamarzewskiego  62, 60-569  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 616 654 310, e-mail szpital@wcpit.org, faks 616 631 088.
Adres strony internetowej (url): http://www.wcpit.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-14, godzina: 13:00,

 
drukuj ogłoszenie