Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z...

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204059-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-241 Szczecin
Ulica
ul. Klonowica
Nr telefonu
(091) 4394420
Email
mzk11@polbox.com
Strona www
ww.ts.szczecin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204059-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598641-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Klonowica  5, 71-241  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. (091) 4394420, e-mail mzk11@polbox.com, faks (091) 4394420.
Adres strony internetowej (url): ww.ts.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-03, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-07, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: