Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204052-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-351 Białystok
Ulica
ul. Wiejska
Nr telefonu
(085) 7469750
Email
zampubl@pb.edu.pl
Strona www
www.bip.pb.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204052-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596334-N-2019
Data: 20/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Białostocka, Krajowy numer identyfikacyjny 16720000000000, ul. ul. Wiejska  , 15-351  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 7469750, e-mail zampubl@pb.edu.pl, faks (085) 7469752.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pb.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 08:30
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 08:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: