Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa urządzeń skanujących w ramach projektu: e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych. Projekt realizowany w...

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540204048-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-351 Białystok
Ulica
ul. Wiejska
Nr telefonu
(085) 7469750
Email
zampubl@pb.edu.pl
Strona www
www.pb.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540204048-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 594455-N-2019
Data: 11.09.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Białostocka, Krajowy numer identyfikacyjny 16720000000000, ul. ul. Wiejska  , 15-351  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 7469750, e-mail zampubl@pb.edu.pl, faks (085) 7469752.
Adres strony internetowej (url): www.pb.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Załącznik I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część 2 pkt. 5) Kryteria oceny ofert: Cena ofertowa brutto - 60,00 Okres gwarancji - 10,00 Parametr techniczny skanera dotyczący maksymalnej grubości skanowanego obiektu - 5,00 Parametr techniczny skanera dotyczący systemu oświetlenia - 5,00 Parametr techniczny skanera dotyczący płyty dociskowej - 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Załącznik I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część 2 5) Kryteria oceny ofert: Cena ofertowa brutto - 60,00 Okres gwarancji - 20,00 Parametr techniczny skanera dotyczący maksymalnej grubości skanowanego obiektu - 5,00 Parametr techniczny skanera dotyczący systemu oświetlenia - 5,00 Parametr techniczny skanera dotyczący płyty dociskowej - 10,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2109-09-30, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2109-10-02, godzina: 10:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: